Хоцьки

Хо́цьки — село в Україні, Переяслав-Хмельницького району Київської області. Населення становить 1697 осіб.

Храм на честь святого Архістратига Михаїла с. Хоцьки

Настоятель: ієр. Ігор Денисюк

Адреса: Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с. Хоцьки

Історія села Хоцьки

Район розташування села Хоцьки як і вся Переяславщина лежить у межах Придніпровської низовини. За фізико-географічним районуванням вказана територія входить до Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції Лісостепової зони, Процівсько-Ліплявського району Північно-Дніпровської терасової низовинної області.

Поверхня значної частини Переяславщини — це низовинна слабохвиляста лесова рівнина, у прилеглій до Дніпра місцевості переходить в алювіальну рівнину. Трапляються горби і пасма борової тераси, і зокрема Хоцьківський горб.

Винекнення Хоцьківського горба пояснюють неотектонічними деформаціями тераси. Щодо ландшафту території розташування села Хоцьки, то тут переважає терасова піщана рівнина з дерново-слабопідзолистими грунтами під сосновими та дубово-сосновими лісами, алювіальні піски та супіски із прошарками суглинку, невеликі площі займають чорноземи опідзолені.

Детальніше...