Оформлення права власності церковного майна

1. Земля. Цільове призначення: Землі громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій). Може перебувати:

1.1. Приватна власність;

1.2. Право постійного користування;

1.3. Договір оренди.

2. Храм та допоміжні споруди. Етапи оформлення документації

2.1. Оформлення Будівельного паспорту, для виготовлення якого потрібні наступні документи:

- Проект на будівлю храму та допоміжні споруди (містить зображення фасадів та поверховий план) замовляється в архітектурно-будівельній компанії;

- Топографічна  зйомка земельної ділянки (замовляється в землевпорядної організації);

- Викопіювання з генерального плану населеного пункту ( надає міська або сільська рада);

- Довідка про присвоєння будівельної адреси ( надає міська або сільська рада);

- Копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, статут, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду якщо земля перебуває в приватній власності;

- Нотаріально завірена копія - Договору оренди або Акту на право постійного користування або Права власності на земельну ділянку.

2.2. Оформлення та подача декларації про початок будівництва (надсилається або подається до Державної Архітектурно-будівельної інспекції) Після реєстрації декларації в ДАБІ проводяться будівельні роботи.

2.3. Виготовлення технічного паспорта ( виготовляє Бюро Технічної інвентаризації  (БТІ) після завершення будівельних робіт)

2.4. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації  (надсилається або подається до Державної Архітектурно-будівельної інспекції).

2.5. Присвоєння адреси будівлі храму (видає міська або сільська рада).

2.6. Реєстрація права власності на будівлю храму (реєструє державний реєстратор або нотаріус)