Тексти молитв за Україну

МОЛИТВА ЗА ОТЕЧЕСТВО

О, Святы́й Влады́ко и Го́споди, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, Тво́рче не́ба и земли́, ви́димым же всем и неви́димым! При́зри ми́лостивно на лю́ди оте́чества на́шего, ко́их от лет дре́вних в днепро́вских вода́х сотвори́л еси́ в достоя́ние Себе́ Еди́ному И́стинному Бо́гу и Влады́це, явля́я наро́д свят, во благоче́стии и и́стенней ве́ре воспита́н, прине́сший Тебе́ досто́ин пло́д святы́х твои́х многразли́чными по́двигами жития́ своего́ на земли́ сей Твое́ Трисвято́е И́мя просла́вивших и ны́не с го́рними си́лами на небеси́ ту́южде хвалу́ Тебе́ принося́щих. Ве́мы, Царю́ Святы́й, яко дре́вний Изра́иль, мно́гажды любо́вь Твою́ преогорча́л еси́ и от того́ мно́гими скорбми́ обреме́н был еси́. Но и ны́не не оста́ви наро́ды украи́нския держа́вы на́шея в ско́рби и обстоя́нии бы́ти и расхища́емы от ра́спрей же и междуусо́бий, но все́х соедини́ у́зами любве́ твоея́; Обнови́ в серца́х на́ших бо́льшую за́поведь твою́, е́же люби́те Тебе́ Еди́ного И́стинного Бо́га и бли́жнего своего́ я́ко сам себе́, пошли́ лю́дем оте́чества на́шего ду́ха и́стиннаго покая́ния и стра́хом твои́м святы́м их огради́, да тем ми́лость твою́ улуча́т и поживу́т в ми́ре и благоде́нствии, прославля́я твое́ человеколю́бие и велича́я твое́ Пресвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха всегда́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

 

МОЛИТВА ПРО МИР В УКРАЇНІ

Боже Святий, Отче Вседержителю, Сине Єдинородний і Душе Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся Премудрим Твоїм Промислом, молимося Тобі за Богом бережену Державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її, даруй їм, Господи, глибокий і невід’ємний мир, поклади їм на серце добре про Церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах.

Позбав, Господи, Державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з’єднай зі Святою Твоєю соборною і апостольською Церквою. Бо Твоє є Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

 

Молитва про спасіння України

Господи, Боже Сил! Поглянь милостивим Твоїм оком на стражденну країну нашу, де беззаконня примножили безладдя, і розбрат, і міжусобиці.

Господи, Боже милосердний! Боже всемогутній, знову і знову припадаємо до Тебе і слізно в покаянні та розчуленні серця просимо: помилуй землю Українську, угамуй розбрат і безладдя, утихомир серця, що охоплені пристастю, вдихни мужність у серця тих, хто стоїть на варті благоустрою Вітчизни нашої, і всіх нас осяй світлом закону Твого євангельського, обігрій серця наші теплом благодаті Твоєї, утверди волю нашу у волі Твоїй.

Як і раніше, так і нині на землі нашій, і в нас, і через нас хай прославиться всесвяте ім`я Твоє, Отця и Сина, и Святого Духа. Амінь.

 

Молитва про спасіння України

Господи, Боже Сил! Призри милостивым оком Твоим на зело страждущую страну нашу, в ней же беззакония наша умножиша нестроения и раздоры, и междусобия.

Господи, Боже милосердный! Боже всемогущий, паки и паки припадаем к Тебе и слезно в покаянии и умилении сердца вопием: помилуй землю Украинскую, утоли вся раздоры и нестроения, умири сердца, страстью обуреваемые, вдохни мужество в сердца стоящих на страже благоустроения Отечества нашего и всех нас озари светом закона Твоего евангельского, возгрей сердца наши теплотою благодати Твоей, утверди волю нашу в воле Твоей.

Да якоже древле, тако и ныне на земле нашей, и в нас, через нас прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

 

 

*       *       *

Прошение сугубой ектении

Еще молимся Господу Богу нашему о еже вси распри, раздоры, разделения, вражду и злобу всеконечно в державе нашей истребити, тишину же народу нашему даровати и миром вожделенным нас оградити, рцем вси: Господи, услыши и милостивно помилуй.

 

Молитва на Божественной Литургии

Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с небесе и виждь, како враждуют людие земли нашея и замышляют друг на друга суетное и злобное. О, Многомилостиве! Прости грехи и беззакония наша, ихже ради многия скорби, беды и устрашения приидоша на ны. Благодатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца людския, тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства и иных беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям своим любовь, и ею да будут истреблены вси распри, раздоры, разделения во Отечестве нашем.

Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем людем земли нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне и присно и во веки веков.